فیلتر خط فشار Rexroth

فیلتر خط فشار Rexroth

 • فیلتر رکسروت سری 50LE(N) (درجه فیلتراسیون 3 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری 50LE(N) (درجه فیلتراسیون 6 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری 50LE(N) (درجه فیلتراسیون 10 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری 110LE(N) (درجه فیلتراسیون 3 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری 110LE(N) (درجه فیلتراسیون 6 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری 110LE(N) (درجه فیلتراسیون 10 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری LE(N) 245 (درجه فیلتراسیون 3 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری LE(N) 245 (درجه فیلتراسیون 6 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری LE(N) 245 (درجه فیلتراسیون 10 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری LE(N) 350 (درجه فیلتراسیون 3 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری LE(N) 350 (درجه فیلتراسیون 6 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری LE(N) 350 (درجه فیلتراسیون 10 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری LE(N) 445 (درجه فیلتراسیون 3 میکرون)
 • فیلتر رکسروت سری LE(N) 445 (درجه فیلتراسیون 10 میکرون)

فیلتر خط فشار Rexroth

 

موقعیت فیلتر خط فشار در یک مدار هیدرولیک

فیلتر خط فشار Rexroth

ویژگی فیلتر خط فشار Rexroth سری 50LE(N)
 • نصب به صورت سر راهی (بین خطی)
 • فیلتراسیون با بازدهی بالا
 • قابلیت جذب گرد و غبار با ظرفیت بالا در طیف های مختلف فشاری
 • مقاومت بالای اجزاء فیلتر در برابر ریزش
 • قرار گیری سوپاپ بای – پس در محفظه فیلتر
 • سایز بندی 40 الی 400
 • ماکزیمم فشار کاری: 50 بار
 • ماکزیمم لیتراژ: 300 لیتر در دقیقه
 • بازه دمای کاری -10 الی +100 درجه سانتی گراد
 • سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/2

اجزاء فیلتر خط فشار رکسروت سری 50 LE(N)

اجزا فیلتر خط فشار رکسروت

راهنمای تصویر اجزاء فیلتر خط فشار Rexroth 50 LE(N)

 1. سری فیلتر (Filter head)
 2. کاسه فیلتر
 3. المان های فیلتراسیون
 4. شاخص فیلتر جهت نگهداری از فیلتر
 5. سوپاپ بای-پس
 6. فنر تحت فشار
 7. پیچ تخلیه
 8. سوئیچ الکترونیکی

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 50LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 50LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
50LEN0040-H3XLA00-V2,2-M 23
50LEN0063-H3XLA00-V2,2-M 30
50LEN0100-H3XLA00-V2,2-M 44
50LE0130-H3XLA00-V2,2-M 74
50LE0150-H3XLA00-V2,2-M 89
50LEN0160-H3XLA00-V2,2-M 132
50LEN0250-H3XLA00-V2,2-M 190
50LEN0400-H3XLA00-V2,2-M 250

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 50LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 50LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
50LEN0040-H6XLA00-V5,0-M 31
50LEN0063-H6XLA00-V5,0-M 46
50LEN0100-H6XLA00-V5,0-M 57
50LE0130-H6XLA00-V5,0-M 94
50LE0150-H6XLA00-V5,0-M 103
50LEN0160-H6XLA00-V5,0-M 175
50LEN0250-H6XLA00-V5,0-M 226
50LEN0400-H6XLA00-V5,0-M 282

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 50LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 50LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
50LEN0040-H10XLA00-V2,2-M 36
50LEN0063-H10XLA00-V2,2-M 69
50LEN0100-H10XLA00-V2,2-M 75
50LE0130-H10XLA00-V2,2-M 127
50LE0150-H10XLA00-V2,2-M 150
50LEN0160-H10XLA00-V2,2-M 210
50LEN0250-H10XLA00-V2,2-M 260
50LEN0400-H10XLA00-V2,2-M 300

نمودار لیتراژ و تغییرات فشار فیلتر خط فشار رکسروت برای سیال با ویسکوزیته های 30,68,140 cSt

نمودار فلو فیلتر خط فشار

نمونه ای از نمودار لیتراژ و تغییرات فشار فیلتر خط فشار رکسروت سایز 40، 3 میکرونی

*برای دسترسی به نمودار لیتراژ و تغییرات فشار سایر سایز های فیلتر خط فشار رکسروت روی جدول زیر کلیک نمایید.

فیلتر خط فشار Rexroth سری 110LE(N)

فیلتر خط فشار Rexroth

ویژگی فیلتر خط فشار رکسروت سری 110LE(N)
 • سایز: 40 الی 400
 • ماکزیمم فشار کاری: 110 بار
 • ماکزیمم لیتراژ عبوری: 300 لیتر در دقیقه
 • سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/4,1/2,1 1/2
 • بازه دمای کاری (سانتیگراد): -10 الی +100

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 110LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 110LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
110LEN0040-H3XLA00-V5,0-M 24
110LEN0063-H3XLA00-V5,0-M 32
110LEN0100-H3XLA00-V5,0-M 46
110LE0130-H3XLA00-V5,0-M 90
110LE0150-H3XLA00-V5,0-M 92
110LEN0160-H3XLA00-V5,0-M 115
110LEN0250-H3XLA00-V5,0-M 152
110LEN0400-H3XLA00-V5,0-M 250

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 110LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 110LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
110LEN0040-H6XLA00-V5,0-M 31
110LEN0063-H6XLA00-V5,0-M 47
110LEN0100-H6XLA00-V5,0-M 57
110LE0130-H6XLA00-V5,0-M 94
110LE0150-H6XLA00-V5,0-M 103
110LEN0160-H6XLA00-V5,0-M 184
110LEN0250-H6XLA00-V5,0-M 236
110LEN0400-H6XLA00-V5,0-M 283

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 110LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 110LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
110LEN0040-H10XLA00-V5,0-M 33
110LEN0063-H10XLA00-V5,0-M 50
110LEN0100-H10XLA00-V5,0-M 61
110LE0130-H10XLA00-V5,0-M 100
110LE0150-H10XLA00-V5,0-M 127
110LEN0160-H10XLA00-V5,0-M 192
110LEN0250-H10XLA00-V5,0-M 243
110LEN0400-H10XLA00-V5,0-M 300

فیلتر خط فشار Rexroth سری 245LE(N)

ویژگی های فیلتر خط فشار رکسروت سری 245LE(N)
 • سایز: 40 الی 400
 • ماکزیمم فشار کاری: 250 بار
 • ماکزیمم لیتراژ عبوری: 420 لیتر در دقیقه
 • سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/4,1/2,1 1/2
 • بازه دمای کاری (سانتیگراد): -10 الی +100

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 245LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 245LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
245LEN0040-H3XLA00-V5,0-M 29
245LEN0063-H3XLA00-V5,0-M 44
245LEN0100-H3XLA00-V5,0-M 61
245LE0130-H3XLA00-V5,0-M 101
245LE0150-H3XLA00-V5,0-M 123
245LEN0160-H3XLA00-V5,0-M 184
245LEN0250-H3XLA00-V5,0-M 261
245LEN0400-H3XLA00-V5,0-M 330

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 245LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 245LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
245LEN0040-H6XLA00-V5,0-M 48
245LEN0063-H6XLA00-V5,0-M 78
245LEN0100-H6XLA00-V5,0-M 82
245LE0130-H6XLA00-V5,0-M 152
245LE0150-H6XLA00-V5,0-M 170
245LEN0160-H6XLA00-V5,0-M 245
245LEN0250-H6XLA00-V5,0-M 310
245LEN0400-H6XLA00-V5,0-M 400

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 245LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 245LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
245LEN0040-H10XLA00-V5,0-M 58
245LEN0063-H10XLA00-V5,0-M 98
245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M 84
245LE0130-H10XLA00-V5,0-M 172
245LE0150-H10XLA00-V5,0-M 196
245LEN0160-H10XLA00-V5,0-M 281
245LEN0250-H10XLA00-V5,0-M 330
245LEN0400-H10XLA00-V5,0-M 420

فیلتر خط فشار Rexroth سری 350LE(N)

ویژگی های فیلتر خط فشار رکسروت سری 350LE(N)
 • سایز: 40 الی 1000
 • ماکزیمم فشار کاری: 350 بار
 • ماکزیمم لیتراژ عبوری: 650 لیتر در دقیقه
 • سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/4,1/2,1 1/2
 • بازه دمای کاری (سانتیگراد): -10 الی +100

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 350LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 350LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
350LEN0040-H3XLA00-V5.0-M 32
350LEN0063-H3XLA00-V5.0-M 48
350LEN0100-H3XLA00-V5.0-M 64
350LE0130-H3XLA00-V5.0-M 103
350LE0150-H3XLA00-V5.0-M 127
350LEN0160-H3XLA00-V5.0-M 160
350LEN0250-H3XLA00-V5.0-M 267
350LEN0400-H3XLA00-V5.0-M 335
350LEN0630-H3XLA00-V5.0-M 449
350LEN1000-H3XLA00-V5.0-M 597

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 350LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 350LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
350LEN0040-H6XLA00-V5.0-M 41
350LEN0063-H6XLA00-V5.0-M 69
350LEN0100-H6XLA00-V5.0-M 104
350LE0130-H6XLA00-V5.0-M 125
350LE0150-H6XLA00-V5.0-M 135
350LEN0160-H6XLA00-V5.0-M 265
350LEN0250-H6XLA00-V5.0-M 320
350LEN0400-H6XLA00-V5.0-M 400
350LEN0630-H6XLA00-V5.0-M 520
350LEN1000-H6XLA00-V5.0-M 635

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 350LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 350LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
350LEN0040-H10XLA00-V5.0-M 51
350LEN0063-H10XLA00-V5.0-M 76
350LEN0100-H10XLA00-V5.0-M 100
350LE0130-H10XLA00-V5.0-M 191
350LE0150-H10XLA00-V5.0-M 202
350LEN0160-H10XLA00-V5.0-M 261
350LEN0250-H10XLA00-V5.0-M 330
350LEN0400-H10XLA00-V5.0-M 409
350LEN0630-H10XLA00-V5.0-M 590
350LEN1000-H10XLA00-V5.0-M 650

فیلتر خط فشار Rexroth سری 445LE(N)

ویژگی های فیلتر خط فشار رکسروت سری 445LE(N)
 • سایز: 40 الی 1000
 • ماکزیمم فشار کاری: 450 بار
 • ماکزیمم لیتراژ عبوری: 515 لیتر در دقیقه
 • سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/4,1/2,1 1/2
 • بازه دمای کاری (سانتیگراد): -10 الی +100

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 445LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 445LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
445LEN0040-H3XLA00-V5,0-M 26
445LEN0063-H3XLA00-V5,0-M 36
445LEN0100-H3XLA00-V5,0-M 46
445LEN0160-H3XLA00-V5,0-M 126
445LEN0250-H3XLA00-V5,0-M 212
445LEN0400-H3XLA00-V5,0-M 258
445LEN0630-H3XLA00-V5,0-M 325
445LEN1000-H3XLA00-V5,0-M- 486

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 445LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 445LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
445LEN0040-H6XLA00-V5,0-M 33
445LEN0063-H6XLA00-V5,0-M 55
445LEN0100-H6XLA00-V5,0-M 69
445LEN0160-H6XLA00-V5,0-M 175
445LEN0250-H6XLA00-V5,0-M 253
445LEN0400-H6XLA00-V5,0-M 298
445LEN0630-H6XLA00-V5,0-M 406
445LEN1000-H6XLA00-V5,0-M 505

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 445LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون

(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)

کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر Rexroth 445LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
کد فنی لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه)
445LEN0040-H10XLA00-V5,0-M 37
445LEN0063-H10XLA00-V5,0-M 70
445LEN0100-H10XLA00-V5,0-M 78
445LEN0160-H10XLA00-V5,0-M 211
445LEN0250-H10XLA00-V5,0-M 280
445LEN0400-H10XLA00-V5,0-M 325
445LEN0630-H10XLA00-V5,0-M 460
445LEN1000-H10XLA00-V5,0-M 515

 

کاربرد فیلتر خط فشار رکسروت

فیلتر خط فشار رکسروت آلمان معمولاً بعد از پمپ هیدرولیک برای دفع ذرات اضافی که در داخل روغن وجود دارد قرار داده می شود. فیلتری که در این نقطه قرار می گیرد باید بیشترین درجه میکرون و درجه تحمل فشار را داشته باشد. روغن بعد از این مسیر وارد عملگر و سایر شیرهای کنترلی می شود وجود این فیلتر بسیار مهم و ضروری می باشد. فیلترهای خط فشار در یونیت های ثابت و موبایل در ماشین های راهسازی و هیدرولیکی به وفور استفاده می شود.

 

مزایای فیلتر خط فشار رکسروت

از مزیت های استفاده از این فیلتر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • افزایش عمر سیستم
 • از بین بردن ریسک های احتمالی که منجر به از بین بردن عملگرها و سیستم در صورت وجود ذرات اضافی می شود.
 • فیلتر کردن روغن با فشار بالا بدون افت فشار در سیستم

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلتر خط فشار Rexroth”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا