جک هیدرولیک

 • اطلاعات بیشتر مشاهده سریع
  هیدرولیک

  جک آسانسور هیدرولیکی

  امتیاز 0 از 5
 • اطلاعات بیشتر مشاهده سریع
  هیدرولیک

  جک هیدرولیک NHO

  امتیاز 0 از 5
 • اطلاعات بیشتر مشاهده سریع
  هیدرولیک

  جک هیدرولیک NHS

  امتیاز 0 از 5
  جک هیدرولیک
  مدل : NHS
  قطر جک : 20 , 30 , 40
  کورس جک هیدرولیک با توجه به سفارش می باشد
  فشار : 160 بار (تا 400 بار قابل سفارش)
  اتصال فلنجی از ته جک
  لوازم سیلندر ایتالیایی
 • اطلاعات بیشتر مشاهده سریع
  هیدرولیک

  جک هیدرولیک NHT

  امتیاز 0 از 5
  جک هیدرولیک
  مدل : NHT
  قطر جک : 20 , 30 , 40
  کورس جک هیدرولیک با توجه به سفارش می باشد
  فشار : 160 بار (تا400 بار قابل سفارش)
  اتصال نبشی از سر و ته جک
 • اطلاعات بیشتر مشاهده سریع
  هیدرولیک

  جک هیدرولیک NHU

  امتیاز 0 از 5
  جک هیدرولیک
  سری : NHU
  قطر جک : 20 , 30 , 40
  کورس جک با توجه به سفارش می باشد
  فشار : 160 بار (تا 400 بار قابل سفارش)
  اتصال جک چشمی از ته
  ساخت انواع جک هیدرولیک با توجه به قطر و کورس مختلف قابل سفارش می باشد.
  ساخت ایران
 • اطلاعات بیشتر مشاهده سریع
  هیدرولیک

  جک هیدرولیک NHW

  امتیاز 0 از 5
  جک هیدرولیک
  سری : NHW
  قطر جک : 125 , 150 , 180 , 200 , 225 , 250 , 280 , 300
  کورس جک با توجه به سفارش می باشد
  فشار : 160 بار (تا 400 بار قابل سفارش)
  اتصال فلنجی از سر جک
 • اطلاعات بیشتر مشاهده سریع
 • اطلاعات بیشتر مشاهده سریع
  هیدرولیک

  ساخت جک هیدرولیک NHA

  امتیاز 0 از 5

  ساخت جک هیدرولیک

  مدل : NHA

  قطر جک هیدرولیک : 40 , 50 , 63 , 80 , 100 , 125 , 150 , 180 , 200 میلیمتر

  کورس جک هیدرولیک با توجه به سفارش می باشد.

  فشار کاری : 160 بار

  اتصال سیلندر هیدرولیک از سر و ته جک

  لوازم سیلندر ایتالیایی

  ساخت انواع جک هیدرولیک با توجه به قطر و کورس مختلف قابل سفارش می باشد.

  ساخت ایران

 • اطلاعات بیشتر مشاهده سریع
  هیدرولیک

  ساخت جک هیدرولیک NHC

  امتیاز 0 از 5

  ساخت جک هیدرولیک

  مدل : NHC

  قطر جک هیدرولیک : 40 , 50 , 63 , 80 , 100 , 125 , 150 , 180 , 200 میلیمتر

  کورس جک هیدرولیک با توجه به سفارش می باشد.

  فشار کاری : 160 بار

  اتصال سیلندر از سر و ته (اتصال سوسماری)

  لوازم سیلندر ایتالیایی

  ساخت انواع جک هیدرولیک با توجه به قطر و کورس مختلف قابل سفارش می باشد.

  ساخت ایران

فیلتر براساس قیمت:

پیمایش به بالا